İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında “Sanayi 4.0 Çözümleri ve Uygulamaları” adı altında özel bir etkinlik düzenlenecektir. Sanayi devrimi olarak nitelendirilen gelişmelerin yaşanmaya başladığı tarihten bu yana kullanılan teknolojiler bakımından yeni bir aşamaya geçişi ifade eden “Endüstri 4.0” kavramı günümüzde her
14 Şubat 2017
Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım Transformatörler, Generatör, alternatör ve elektrojen grupları, akümülatörler Kesintisiz Güç Kaynakları, Elektrik Motorları ve Yan Sanayi, Havai Hat İletkenleri-İzolatörler ve Yan Sanayi Beton-çelik havai hat ve aydınlatma direkleri, Kablolar, Kablo Taşıma Sistemleri ve Malzemeleri, Pano, Tablo, Kumanda Masaları ve Aksesuarları, Kumanda, Koruma Sistem ve Ekipmanları Kesici ve Ayırıcı Şalterler ve Şalt
14 Şubat 2017
Elektrik, otomasyon, enerji, aydınlatma, elektronik ve makina ürünleri bayi ve satıcıları, elektrik, elektronik mühendis, teknisyen ve teknik öğretmenleri, imalat, otomotiv, petrokimya, demirçelik, tekstil, inşaat, gıda sektörlerinden yatırımcılar, mühendisler, teknikerler, mimarlar, müteahhitler, belediye, hastane ve kamu yöneticileri, satın alma görevlileri, turizm yatırımcıları, otel yöneticileri, akademisyenler ve diğer tüm ilgili kişiler
14 Şubat 2017
1414Kongre ile eşzamanlı gerçekleştirilecek Sergi ile ülkemizin tüm yörelerinden elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlatma alanında faaliyet gösteren sektör profesyonellerinin katılımı sağlanacak, teknolojik gelişmeler katılımcılar ile buluşturulacaktır. Son olarak 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nde 1735 m2 net stand alanına ulaşılarak ulusal ve uluslararası ölçekli 50 sektörel firmanın  yanı sıra
Bugüne değin Oda birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenmiş olan “Kontrol Otomasyon Sempozyumu” ile ilk kez 2009 yılında Şubemiz tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu” aynı başlıkta toplanarak Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecektir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni
IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 2001 yılından bu yana iki yılda bir yapılan Sempozyum; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. Bu yılki Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nde, gelecekte akıllı şehirlere dönüşecek kentlerde yer alacak elektrik –
14 Şubat 2017
Delege Katılımı -Kongre delege katılım bedeli 300,00 TL’dir. -SMM veya aidat borcu olmayan üyeler, 10 kişi ve üzeri katılım sağlayan firma/kurum/kuruluşlar için delege katılım bedeli 200,00 TL olarak uygulanacaktır. Hesap Bilgileri İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi (4218) Hesap No : 5960545 Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi IBAN   : TR10 0006 4000 0014
13 Şubat 2017
Bildiri göndermek için son tarih 31 Mayıs 2017 olarak belirlendi. Bildiri değerlendirmesinin sonuçları ise 30 Haziran 2017 tarihinde açıklanacak. Bildiri sahiplerinin düzeltilmiş bildirilerini ise en son 14 Haziran 2017 tarihinde gönderecek. Kongre ise 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bildiri gönderilme tarihi: 31 Mayıs 2017 Bildiri değerlendirme sonuçları: 30 Haziran 2017 Düzeltilmiş bildirilerin gönderilmesi: 14 Temmuz 2017 Kongre tarihi: 18-21 Ekim
IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Sonuç Bildirgesi 21-24 Ekim 2015 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından birincisi 2009 yılında düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin dördüncüsü Elektrik Tesislerinde Güvenlik ana temasıyla 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında, II. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, VIII. Ulusal Aydınlatma
Yapı tesis sürecinin en kritik alanlardan biri olan ve yapılarda can ve mal güvenliğini sağlamak için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerin gelişimine ışık tutmak için düzenlenen özel oturumda, mevcut yapı denetim sisteminin eksikleri ve sorunları masaya yatırılacak. Mevzuat eksikliklerinden ve uygulama hatalarından kaynaklı sorunlar tespit edilerek, kamusal görev olarak fenni mesuliyet görevi üstlenen yapı denetçisi