Yapı tesis sürecinin en önemli ayaklarından birini oluşturan proje tasarım, yapım, test-ölçüm, danışmanlık vb. SMM hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetleri yürüten Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) karşılaştıkları sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerin tartışılacağı özel oturumda, ​özellikle ​mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar masaya yatırılacak. EMO bünyesinde sayıları 4 bini aşan SMM üyemizin ilgi duyacağı proje üretim süreci, işletme,
Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir. Öte yandan sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve
Bugüne değin Oda birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenmiş olan “Kontrol Otomasyon Sempozyumu” ile ilk kez 2009 yılında Şubemiz tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu” aynı başlıkta toplanarak Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecektir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni
Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2001 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun dokuzuncusu İzmir’de gerçekleştiriliyor. Sempozyum, 2009 yılından itibaren  ayrı bir etkinlik olarak enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sempozyumda sektörün sorunlarının,
Ana Tema: Akıllı Şehirler ve Aydınlatma – Yapı ve Yapı Yüzü Aydınlatmaları – Yol ve Tünel Aydınlatmaları – Trafik Sinyalizasyonu – Peyzaj Aydınlatmaları Projeler – Tasarım ve Hesaplamalar – Uygulamalar – Ölçüm, İzleme ve Denetleme Aydınlatma Genel Konuları
Sempozyum Yürütme Kurulu Çağdas BAYTEKİN Anıl ÇELİK Mustafa S. ÇINARLI Bülent Şevket DEMİRAL Serdar GÜLTEN Banu MANAV Dilek MENTEŞEOĞLU M. Macit MUTAF Sermin ONAYGİL Rengin ÜNVER Alpin YENER Sempozyum Bilim Kurulu Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ (ATMK) Prof. Dr. Rengin ÜNVER YTÜ (ATMK) Prof. Dr. Alpin YENER İTÜ (ATMK) Prof Dr. Banu MANAV İKÜ (ATMK)
28 Eylül 2016
V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin (ETUK) 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.  
5. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi‘nin Düzenleme Kurulu ilk toplantısını, EMO merkez ve şubelerin temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 27 kişinin katılımıyla Kaya Prestige Oteli‘nde 29 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Düzenleme Kurulu toplantısında, benzer etkinliklerin tarihleri ve EMO gündemi Toplantıda hazırlık çalışmalarını için kurulan Yürütme Kurulu Başkanlığı‘na Murat Kocaman seçilirken, N.Sedat Gülşen, H. Avni Gündüz,
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi’nin düzenlediği Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin (ETUK) beşincisi için hazırlık çalışmaları Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısıyla başladı. Hazırlık çalışmaları için Yürütme Kurulu`nun oluşturulduğu toplantıda, etkinliğin 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi benimsendi. 5. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi‘nin Düzenleme Kurulu ilk toplantısını, EMO merkez
18-21 Ekim 2017 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi (ETUK) hazırlık çalışmaları kapsamında firma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Firma temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumlara yönelik olarak uygulama bildirilerinin sayısının artırılması ve sergi kapsamında firma katılımlarına ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu. Kongre Yürütme Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde geçmiş yıllarda