Bildiri Yazım Kuralları

Bildiriler A4 kağıda çift sütun tek satır aralıklı olarak yazılacak, kağıdın her dört yanına 30 mm boşluk bırakılacaktır. Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum adı, adresi ve e-posta adresleri yer alacaktır. Bildiri adı 14, yazar adı ve adresleri ile bölüm başlıkları 12, metin 12 punto olarak Times New Roman yazı tipinde yazılacaktır. Bildiri adı ve bölüm başlıkları büyük harfle koyu olacaktır.

Bildiri özeti bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 200 kelimeden oluşacak, 10 punto italik olarak yazılacaktır. Her bölüm başlığından önce 2, sonrasında ise 1 satır boşluk bırakılacaktır. Ara bölümlerin önce ve sonrasındaki boşluk sayısı ise bir olacaktır. Metin sonunda yararlanılan kaynaklar numaralandırılarak yazılacak, yazılan kaynak numaraları metin içinde, ilgili bölümlerde köşeli parantez içinde belirtilecektir. Bildiri tam metninin 12 sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.

Bildiriler sempozyum sekretaryasına elektriktesisatkongresi@gmail.com ve izmir@emo.org.tr adreslerini üzerinden elektronik ortamda iletilecektir.

Bildiri gönderilme tarihi: 15 Haziran 2019
Bildiri değerlendirme sonuçları: 30 Haziran 2019
Düzeltilmiş bildirilerin gönderilmesi: 15 Temmuz 2019
Kongre tarihi: 16-19 Ekim 2019