Bina tesisatlarının önemli bileşeni elektrik tesisatı ile ilgili olarak elektrik tesisatının tasarımı, yapımı, işletme ve bakımı, yapı denetim ve periyodik kontrol süreçlerie ilişkin Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında olmak üzere ülkemizde ilk defa düzenlenecektir.

Sempozyumda, binalarda elektrik tesisatlarına yönelik sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin oluşturulması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması, ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların sektörle paylaşılması, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacı ve akademisyenler, sanayiciler, mühendisler ve diğer uzmanların bir araya gelmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek  Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu’na ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğimize katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu