KONULAR

• Binalarda Elektrik Tesisatı

• GES çatı-cephe uygulamaları

• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği uygulamaları

• Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği uygulamaları

• Binaların Yıldırımdan Korunması

•Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik uygulamaları

• Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi uygulamalar

• İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı uygulamaları

• Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatı

• MCB-RCD-AFDD kullanımı

• Diversite – eşzamanlılık hesapları

• Gerilim düşümü hesapları

• Parafudr uygulamaları

• Binaların Enerji Performansı Yönetmeliği, Binalarda Enerji Verimliliği, BEP-TR, EKB uygulamaları

• Yapı denetim, şantiye şefliği, müteahhitlik, fenni mesuliyet uygulamaları

• İmar mevzuatı kapsamında asansör tesisatı uygulamaları

• Yüksek yapılarda elektrik tesisatı

• Busbar, jeneratör uygulamaları

• BİM Modellemesi