25 Mayıs 2017

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi “desteklerine” ilişkin bilgiler yayımlandı. Kongrede delegelere ve ziyaretçilere yönelik olarak sağlanan bazı hizmetler için firmalara ve kurumlara yönelik destek çağrısı yapıldı. Kokteyl, çanta, yaka kartı boyun bağı, programlı broşür, bloknot, kalem ve e-Bülten hizmetleri için katkıda bulunacak firma ve kurumlara, etkinlik boyunca hizmet ve ürünlerini tanıtma ve delege ücretlerinde indirim olanağı sunulacaktır. Katkıda bulunmak isteyen firma ve kurumların talepleri başvuru sırasına göre değerlendirilecektir. İstekliler aşağıdaki iletişim bilgilerinden ayrıntılı bilgi alabilirler:

EMO İzmir Şubesi
Adres:1337 Sk. No:16 Kat:8 Ashan Çankaya – İzmir
Tel:+90 232 4893435
Faks:+90 232 4454949
GSM:+90 530 7730952
GSM:+90 530 7730953

Desteklere ilişkin bilgiler ve destek verene sağlanacak olanaklar ise söyle:

V. ELEKTRİK TESİSAT ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ DESTEK BİLGİLERİ

Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin beşincisi kapsamındaki III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile birlikte 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında “Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları” başlığı altında özel bir etkinlik, “Yapılarda Elektrik Tesisatı” üst başlığı altında ise “SMM Hizmetleri” ve “Yapı Denetim” başlıkları altına iki özel oturum gerçekleştirilecektir.

Son olarak 2015 yılında gerçekleştirilen etkinlikte ülkemizin farklı kesimlerinden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, elektrik, elektronik, inşaat başta olmak üzere taahhüt, sanayi sektörlerinden 5032 kişi katılmış; etkinlik, sunulan bildirileri, özel sunumları, yerli ve yabancı özel çağrılı konuşmacıları, panelleri, söyleşileri, özel oturumlarla oldukça zengin içerikli olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası 50 sektörel firmanın yer aldığı toplam 1735 metre kare sergi alanı içerisinde son teknolojik gelişmeler sergilenmiştir.

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin yönelik olarak aşağıda listelenen destekler kapsamında firma ve kurumlara tanıtım imkanı sağlanacaktır.

1-)KOKTEYL DESTEĞİ: 25.000 TL + KDV

Açılış günü gerçekleştirilecek kokteyle için destek veren firma veya kurumun flama ve afişlerine kokteyl salonunda yer verilecektir. Kokteyl sırasında firma veya kurum görsel tanıtım araçları ile faaliyetlerini katılımcılara duyurabilecektir. Ayrıca destek verene, kokteyl açılış konuşmalarında 10 dakikalık bir sunum imkanı sağlanacaktır. Destek veren, kokteyl salonunda kurulacak masada kendi tanıtım dokümanlarını dağıtabilecektir.

Destekleyene aşağıdaki hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanacaktır:
-Bildiriler kitabının iç sayfalarında ücretsiz renkli, tam sayfa reklam yayımlama imkanı verilecektir.
-Programlı broşür, fuar katalogu ve sergi davetiyesinde ile kongre web sitesinde katkı verenin isim ve logosuna “Katkı Verenler” ibaresi altında yer verilecektir. Web sitesinde ayrıca firmanın sitesine bağlantı verilecektir.
-Etkinliğin gerçekleştirileceği Anadolu ve Akdeniz salonları ile sergi alanında yer alacak “Katkı Verenler” afişinde logolarına yer verilecektir.
-Destek verene istendikleri adette ziyaretçi davetiyesi gönderilecektir. Delegelik haklarını içermeyecek davetiyeler ile firma veya kurumum tarafından etkinliğe davet edilenlerin kongre ve sergiye izleyici kapsamında ücretsiz olarak katılım sağlamasına olanak verilecektir.
-Destek verenlere yüzde 33’lük indirim yapılarak, delege bedeli 200,00 TL +KDV uygulanacaktır. İndirim etkinliğin başlamasından 2 gün öncesine kadar bildirilen listede yer alan isimler için geçerli olacaktır.

2-)KONGRE ÇANTASI DESTEĞİ: 30.000 TL + KDV

Kongre delegelerine dağıtılmak üzere 1.250 adet çanta hazırlanacaktır. Çantanın içyüzünde destek veren firma veya kuruluşun ismi ve logosu yer alacaktır. Çantanın modeli ve baskı yeri ve şekli Kongre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

Kongre Yürütme Kurulu’ndan örnek model ve baskı için onay alınması durumunda çanta destek veren tarafından da hazırlanabilecektir. Çanta, baskı ve ulaşım maliyetlerinin karşılanması halinde firma veya kurumdan ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

Destekleyene aşağıdaki hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanacaktır:
-Bildiriler kitabının iç sayfalarında ücretsiz renkli, tam sayfa reklam yayımlama imkanı verilecektir.
-Programlı broşür, fuar katalogu ve sergi davetiyesinde ile kongre web sitesinde katkı verenin isim ve logosuna “Katkı Verenler” ibaresi altında yer verilecektir. Web sitesinde ayrıca firmanın sitesine bağlantı verilecektir.
-Etkinliğin gerçekleştirileceği Anadolu ve Akdeniz salonları ile sergi alanında yer alacak “Katkı Verenler” afişinde logolarına yer verilecektir.
-Destek verene istendikleri adette ziyaretçi davetiyesi gönderilecektir. Delegelik haklarını içermeyecek davetiyeler ile firma veya kurumum tarafından etkinliğe davet edilenlerin kongre ve sergiye izleyici kapsamında ücretsiz olarak katılım sağlamasına olanak verilecektir.
-Destek verenlere yüzde 33’lük indirim yapılarak, delege bedeli 200,00 TL +KDV uygulanacaktır. İndirim etkinliğin başlamasından 2 gün öncesine kadar bildirilen listede yer alan isimler için geçerli olacaktır.

3-)USB BELLEK DESTEĞİ: 30.000 TL + KDV

Kongre delegelerine dağıtılmak üzere içerisinde bildirilerin bulunduğu 1250 adet USB bellek hazırlanacaktır. USB kongrenin yanı sıra destek veren firma veya kurumun da logosu yer alacaktır. Belleklerin basımı ve dağıtımı EMO tarafından gerçekleştirilecektir. Talep edilmesi durumunda firma veya kurum tarafından “firma katalogu” gibi içerikler de USB belleğin içine yüklenebilecektir.

Destekleyene aşağıdaki hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanacaktır:
-Bildiriler kitabının iç sayfalarında ücretsiz renkli, tam sayfa reklam yayımlama imkanı verilecektir.
-Programlı broşür, fuar katalogu ve sergi davetiyesinde ile kongre web sitesinde katkı verenin isim ve logosuna “Katkı Verenler” ibaresi altında yer verilecektir. Web sitesinde ayrıca firmanın sitesine bağlantı verilecektir.
-Etkinliğin gerçekleştirileceği Anadolu ve Akdeniz salonları ile sergi alanında yer alacak “Katkı Verenler” afişinde logolarına yer verilecektir.
-Destek verene istendikleri adette ziyaretçi davetiyesi gönderilecektir. Delegelik haklarını içermeyecek davetiyeler ile firma veya kurumum tarafından etkinliğe davet edilenlerin kongre ve sergiye izleyici kapsamında ücretsiz olarak katılım sağlamasına olanak verilecektir.
-Destek verenlere yüzde 33’lük indirim yapılarak, delege bedeli 200,00 TL +KDV uygulanacaktır. İndirim etkinliğin başlamasından 2 gün öncesine kadar bildirilen listede yer alan isimler için geçerli olacaktır.

4-)YAKA KARTI BOYUN BAĞI DESTEĞİ: 35.000 TL + KDV

Kongre esnasında etkinliğe katılan tüm delege, ziyaretçi ve katılımcılara dağıtılacak yaka kartlarına takılacak boyun bağının üzerinde firmanın adı ve logosu yer alacaktır. Firmanın adı ve logosunun ölçüleri EMO tarafından belirlenerek firmaya bildirilecektir.

Destekleyene aşağıdaki hizmetlerden yararlanma imkanı sağlanacaktır:
-Bildiriler kitabının iç sayfalarında ücretsiz renkli, tam sayfa reklam yayımlama imkanı verilecektir.
-Programlı broşür, fuar katalogu ve sergi davetiyesinde ile kongre web sitesinde katkı verenin isim ve logosuna “Katkı Verenler” ibaresi altında yer verilecektir. Web sitesinde ayrıca firmanın sitesine bağlantı verilecektir.
-Etkinliğin gerçekleştirileceği Anadolu ve Akdeniz salonları ile sergi alanında yer alacak “Katkı Verenler” afişinde logolarına yer verilecektir.
-Destek verene istendikleri adette ziyaretçi davetiyesi gönderilecektir. Delegelik haklarını içermeyecek davetiyeler ile firma veya kurumum tarafından etkinliğe davet edilenlerin kongre ve sergiye izleyici kapsamında ücretsiz olarak katılım sağlamasına olanak verilecektir.
-Destek verenlere yüzde 33’lük indirim yapılarak, delege bedeli 200,00 TL +KDV uygulanacaktır. İndirim etkinliğin başlamasından 2 gün öncesine kadar bildirilen listede yer alan isimler için geçerli olacaktır.

5-)PROGRAMLI BROŞÜR DESTEĞİ: 15.000 TL + KDV

Kongre öncesinde 4 günlük etkinlik detaylarını içeren programlı broşürün basımı gerçekleştirilerek, ülke genelinde ilgili kişi/firma, kurum ve kuruluşlara gönderilecektir. Programlı broşürler etkinlik sırasında da kongre çantalarının içinde ve EMO standı ve danışma alanında içeriye girenlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Asgari 15.000 adet broşür basılacaktır. Ayrıca broşür 90.000’ini aşkın abonesi olan e-posta listesine elektronik ortamda da iletilecektir. Broşürün ön yüzünde firma veya kurumun adı ve logosu bulunacaktır.

6-)BLOKNOT DESTEĞİ: 5.000 TL + KDV

2.000 adet basılacak ve A5 büyüklüğünde olacaktır. Bloknotta destek veren firma veya kurumun ismi, logosu ve reklam sayfası bulunacaktır.

7-)KALEM DESTEĞİ: 3.000 TL + KDV

2.000 adet olacaktır. Kalemde kongre ismi ve logosuyla birlikte destek veren firma veya kurumun adı, logosu yer alacaktır.

8-)E-BÜLTEN DESTEĞİ: 2.000 TL + KDV

Kongre hazırlıklarına ilişkin güncel bilgiler, 50 bini EMO üyesi olmak üzere toplamda 90 bini aşkın kişi, firma ve kurum kuruluşun yer aldığı e-posta listesi aracılığıyla duyurulmaktadır. Etkinlik duyurularının yanı sıra katılımcılarla yapılan görüşmelere de yer verilen e-bültenler, etkinlik günü kadar düzenli aralıklarla gönderilecektir. Belirlenen e-Bülten sponsorluk bedeli, 4 gönderim için geçerlidir. e-Bülten html formatında tek sayfa olarak planlanacak olup, sayfanın altında destek verenin adına ve logosuna internet sitesine bağlantı ile birlikte yer verilecektir.