Bugüne değin Oda birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenmiş olan “Kontrol Otomasyon Sempozyumu” ile ilk kez 2009 yılında Şubemiz tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu” aynı başlıkta toplanarak Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecektir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni gereksinimlerle birlikte yapı elektronik sistemleri, yapı tesisat sürecinin önemli unsurlarından biri olmuştur. Yapılarda elektronik sistemlerin yoğun olarak kullanılmaya başlanması nedeniyle; mühendislik hizmetlerinin sağlıklı uygulanması, yaygınlaştırılması, denetlenmesi, tüketiciye sunulması da gittikçe önem kazanmaktadır.

Çoğunlukla yurt dışı kaynaklara bağımlı olarak gelişen elektronik sektöründe, malzeme üretimi, ithalatı ve uygulamaların çeşitli aşamalarında yaşanan sorunlar ile mühendislik uygulamalarındaki eksiklikler bilinmektedir. Hızla büyümekte olan sektör ile birlikte çözüm üretilmesi gereken sorun ve eksikliklerin de boyutları artmaktadır. Yapı elektronik sistemleri sektöründe mal ve hizmet üreten meslektaşlarımızla, firmaların da sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek tüm prosedürlere ait yasal uygulamaların geliştirilmesi bakımından sempozyum çalışmalarımızda elde edilecek sonuçların tüm sektör bileşenleri için yararlı olacağına inanmaktayız.

2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği ‘nin detaylarıyla ele alınacağı, gelişen teknolojiler hakkında bildirilerin sunulacağı, teknik tartışma platformları bulabileceğiniz, yeni ürünlerini sergileyen firmalarla görüşmeler yapabileceğiniz ve yurdun her bölgesinden katılan meslektaşlarımızla buluşarak bilgilerimizi paylaşacağımız bu etkinliğe tüm kişi, kurum ve kuruluşların katılımını bekliyor, ilgililerin görüş ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu