İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında “Sanayi 4.0 Çözümleri ve Uygulamaları” adı altında özel bir etkinlik düzenlenecektir. Sanayi devrimi olarak nitelendirilen gelişmelerin yaşanmaya başladığı tarihten bu yana kullanılan teknolojiler bakımından yeni bir aşamaya geçişi ifade eden “Endüstri 4.0” kavramı günümüzde her
Yapı tesis sürecinin en kritik alanlardan biri olan ve yapılarda can ve mal güvenliğini sağlamak için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerin gelişimine ışık tutmak için düzenlenen özel oturumda, mevcut yapı denetim sisteminin eksikleri ve sorunları masaya yatırılacak. Mevzuat eksikliklerinden ve uygulama hatalarından kaynaklı sorunlar tespit edilerek, kamusal görev olarak fenni mesuliyet görevi üstlenen yapı denetçisi
Yapı tesis sürecinin en önemli ayaklarından birini oluşturan proje tasarım, yapım, test-ölçüm, danışmanlık vb. SMM hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetleri yürüten Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) karşılaştıkları sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerin tartışılacağı özel oturumda, ​özellikle ​mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar masaya yatırılacak. EMO bünyesinde sayıları 4 bini aşan SMM üyemizin ilgi duyacağı proje üretim süreci, işletme,
Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir. Öte yandan sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve
Bugüne değin Oda birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenmiş olan “Kontrol Otomasyon Sempozyumu” ile ilk kez 2009 yılında Şubemiz tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu” aynı başlıkta toplanarak Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecektir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni
Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2001 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun dokuzuncusu İzmir’de gerçekleştiriliyor. Sempozyum, 2009 yılından itibaren  ayrı bir etkinlik olarak enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Sempozyumda sektörün sorunlarının,