Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir.Öte yandan sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

Enerji politikasını yönlendirenler en kolay yolu seçerek ülkeyi gittikçe artan bir şekilde dışa bağımlı kılacak doğalgaz ve ithal kömür gibi ithal kaynaklara yönelmiş olmalarına karşın, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında çeşitli şekillerde var olan ve değerlendirilmeyi bekleyen yenilenebilir enerji kaynaklarının toplum ve insan ihtiyaçlarını ve doğanın dengesini gözeten bir yaklaşımla devreye alınması mümkündür. Enerjinin, ihtiyaç sahiplerine ucuz, sürekli, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi, elektrik enerjisinin üretiminden iletimine dağıtımından tüketiciye sunulmasına kadar olan süreçte enerjinin kaliteli ve kesintisiz olması hiç şüphesiz ki üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki alt yapı iyileştirmeleri ve gelişen teknolojinin izlenmesine bağlıdır.

Enerjinin üretim noktasından son kullanıcıya kadar tüm gelişmelerin izlenmesi, geliştirilen teknolojilerin paylaşılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında üç gün boyunca Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nu gerçekleştireceğiz.

Sempozyumda, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacı ve akademisyenler, sanayiciler, mühendisler ve diğer uzmanlar bir araya getirilerek sektörle paylaşılacaktır.

Enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların yer alacağı V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi ile bu kapsamda gerçekleştirilecek III.Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’na ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğimize katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu