III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu-Hakkında

Enerjinin üretim noktasından son kullanıcıya kadar  iletim ve dağıtılmasında tüm gelişmelerin izlenmesi, geliştirilen teknolojilerin paylaşılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında üç gün boyunca III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların sektörle paylaşılması, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacı ve akademisyenler, sanayiciler, mühendisler ve diğer uzmanların bir araya gelmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek III.Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’na ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğimize katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu