IV. GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

Enerjinin üretim noktasından son kullanıcıya kadar  iletim ve dağıtılmasında tüm gelişmelerin izlenmesi, geliştirilen teknolojilerin paylaşılması, sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında IV. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmaların sektörle paylaşılması, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yöneticiler, araştırmacı ve akademisyenler, sanayiciler, mühendisler ve diğer uzmanların bir araya gelmesi sağlanacaktır.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek IV. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’na ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu