V. YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

Yapı tesisat sürecinin önemli unsurlarından biri olan yapı elektronik sistemlerinin yapılarda yoğun olarak kullanılmaya başlanması; mühendislik hizmetlerinin daha sağlıklı uygulanması, yaygınlaştırılması, denetlenmesi, tüketiciye sunulmasını da beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda V. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu; VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Sempozyum ile; yapı elektronik sektörüne yönelik sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin oluşturulması ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunulması, tüm prosedürlere ait yasal uygulamaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Sempozyumda ayrıca, EMO tarafından hazırlanarak 2012 yılında yürürlüğe giren Yapı Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına ait Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulama alanında  henüz çok fazla yol alınmadığının farkındalığından hareketle irdelenmesi de hedeflenmektedir. Gelişen teknolojiler hakkında bildirilerin sunulacağı, yeni ürünlerini sergileyen firmalarla görüşmeler ve ülkemizin her bölgesinden katılan meslektaşlarla bilgi paylaşımının yapılabileceği etkinliğe tüm kişi, kurum ve kuruluşların katılımını bekliyor, ilgililerin görüş ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

Sempozyum Yürütme Kurulu