IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu Yürütme Kurulu

Ali Fuat AYDIN
Erkan CABAK
Yusuf Ulaş KABUKÇU
Şahan KILINÇ
Ümit ÖNDER
Selçuk ÖZDERE
Gökhan SEZER
Özcan UĞURLU
Deniz ÜLKER
Zehni YILMAZ