IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu-Konular

Ana Tema: Akıllı Şehirler ve Aydınlatma

  • Yapı ve Yapı Yüzü Aydınlatmaları
  • Yol ve Tünel Aydınlatmaları
  • Trafik Sinyalizasyonu
  • Peyzaj Aydınlatmaları

Projeler

  • Tasarım ve Hesaplamalar
  • Uygulamalar
  • Ölçüm, İzleme ve Denetleme

Aydınlatma Genel Konuları