28 Eylül 2016

Odamız adına Şubemiz sekreteryasında 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek olan Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi (ETUK) hazırlık çalışmaları kapsamında firma ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Firma temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumlara yönelik olarak uygulama bildirilerinin sayısının artırılması ve sergi kapsamında firma katılımlarına ilişkin fikir alış verişinde bulunuldu.

Kongre Yürütme Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelere ilişkin bilgi aktarılırken, etkinliğin beşincisi için yürütülen hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Kongre Yürütme Kurulu üyeleri İzmir`de 17 Ağustos 2016 tarihinde Batel Elektrik, Uyan Elektrik, Cemdağ Aydınlatma ve Akman Enerji‘yi ziyaret etti.
Batel Elektrik‘te firma yetkilileri Alaeddin Mağara ve Murat Alpaslan ile toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede, etkinlik kapsamında düzenlenen Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu‘nda orta gerilim dağıtımı konusunda daha fazla bildiri sunumu hazırlanması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Uyan Elektrik‘te Samim Uyan`la yapılan görüşmede ise kongreyle birlikte düzenlenen sergiye ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Cemdağ Elektrik‘te Anıl Çelik ve Ender Nezirler‘in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ise etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek olan Aydınlatma Sempozyumu‘na yönelik hazırlık çalışmaları değerlendirilerek, sempozyumda yer alabilecek konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Akman Enerji‘de Ömür Akman ile gerçekleştirilen toplantıda ise elektrik tesislerinde gerçekleştirilen ölçümlerin önemine vurgu yapılarak, etkinlik kapsamında konunun nasıl yer alacağına ilişkin görüş alış verişi gerçekleştirildi.
18 Ağustos 2016 tarihinde ise Can Ozan Pano, Meta Otomasyon ve Alron Elektronik‘e ziyaretler gerçekleştirildi. Can Ozan Pano‘da Yalçın İrizalp ve Ozan İrizalp ile yapılan görüşmede Otomasyon Sempozyumu ile Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu‘nda uygulama alanlarına ilişkin sunulacak bildirilerin artırılması istendi. Aynı gün, Meta Otomasyon‘da ise Şahan Kılınç ve Alron Elektronik‘te Tuğrul Sürücü ile gerçekleştirilen toplantılarda ise Otomasyon Sempozyumuna yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
24 Ağustos 2016 tarihinde ise KAEL Elektrik‘te Cüneyt Elhan ile toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmede de Otomasyon Sempozyumuna yönelik çalışmalar değerlendirdi.

kael alron metaotomasyon canozanpano akman cemdag uyanelk batel