İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında “Sanayi 4.0 Çözümleri ve Uygulamaları” adı altında özel bir etkinlik düzenlenecektir.

Sanayi devrimi olarak nitelendirilen gelişmelerin yaşanmaya başladığı tarihten bu yana kullanılan teknolojiler bakımından yeni bir aşamaya geçişi ifade eden “Endüstri 4.0” kavramı günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başlamıştır. İlk olarak 2011 yılında kullanılmaya başlanan ve dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan bu kavram ile yeni nesil yazılım ve donanımlarla endüstriyel üretimin daha teknolojik, verimli ve yüksek güvenirlikli olarak gerçekleştirilmesi ve tüm cihazların, sistemlerin birbiriyle veri alış verişi yapabildiği ağ tabanlı bir model oluşturulması hedeflenmektedir.

Kongre kapsamında gerçekleştirilecek bu etkinliğimizde “Endüstri 4.0” uygulamalarının enerji dahil olmak üzere üretime yansımalarının yanı sıra akıllı trafik çözümleri gibi yaşama etkilerinin de değerlendirileceği özel oturumlarda, nesnelerin interneti nedeniyle önemi artan siber güvenliğe ilişkin sunumlar da gerçekleştirilecek.

İnsan makine etkileşimi ve yapay zekaya dayalı uygulama alanlarında kapsayıcı bir ufuk turu yapılması amaçlan oturumda, aynı zamanda gelecekte emeğin ve mühendis rolünün nasıl şekilleneceği de tartışılacak. “Endüstri 4.0” çözümleri geliştiren ve uygulayan mühendislerle akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirilmek istenen özel oturum, “Endüstri 4.0” ile ülkemizin üretime ve sanayileşmeye dayalı bir modelle kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sanayileşme aşamalarını geriden takip eden ülkemizin “Endüstri 4.0” kapsamındaki değişimlere zamanında uyum sağlayarak Ar-Ge’ye dayalı teknoloji geliştiricisi ülke konumuna yükselmesi dileğiyle, konuya ilgi duyan tüm kesimleri etkinliğimizi takip etmeye davet ediyoruz.

Endüstri 4.0 Çözümleri ve Uygulamaları
Çalışma Grubu

KONULAR
• Geleceğin Fabrikaları ve Yapay Zeka
• Makinelerin Dijitalleşmesi ve Robotlar
• Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Analitiği ve Siber Güvenlik
• Makineler Arası İletişim ve İnsan-Makine Etkileşimi
• Enerji Sektöründe Dijitalleşme ve Akıllı Şebekeler
• Akıllı Kent ve Trafik Uygulamaları
• Dijital Ekonomide Emeğin ve Mühendisin Rolü

ÇALIŞMA GRUBU
Prof. Dr. Galip Cansever
Doç. Dr. Ahmet Özkurt
Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer
Mahir Ulutaş
Özcan Uğurlu
Barış Aydın
Ali Fuat Aydın
Kahraman Yapıcı