Sanayi devriminden bu yana kullanılan teknolojiler bakımından yeni bir aşamaya geçişi ifade eden “Endüstri 4.0” kavramına ilişkin uygulamalar günümüzde hemen hemen tüm alanlarda karşımıza çıkmaya başlamıştır.

Kongre kapsamında ilk olarak 20 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, “Endüstri 4.0” kavramını ve bu kavram etrafından insan makine etkileşimi ve yapay zekaya dayalı uygulama alanlarında kapsayan bir ufuk turu yapılması amaçlanmıştı. Kongre kapsamında bu yıl ise uygulama sunumlarına ve teknik bildirilere yer verilmesi hedeflenmektedir. Bir önceki etkinlikle sağlanan temel bilgi ve teorik çerçevenin, uygulama örneklerine ve çalışma alanlarındaki yansımalara yer verilerek, ülkemizin Endüstri 4.0’a ilişkin bilgi ve deneyim birikimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Etkinlikte, yeni nesil yazılım ve donanımlarla endüstriyel üretimin daha teknolojik, verimli ve yüksek güvenirlikli olarak gerçekleştirilmesi ve tüm cihazların, sistemlerin birbiriyle veri alışverişi yapabildiği ağ tabanlı bir model oluşturulması hedeflenmektedir.

“Endüstri 4.0” çözümleri geliştiren ve uygulayan mühendislerle akademisyenleri bir araya getirmeyi hedefleyen ve uluslararası uzmanların da katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlik, ülkemizin, üretime ve sanayileşmeye dayalı bir kalkınma modelline geçmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Sanayileşme aşamalarını geriden takip eden ülkemizin, “Endüstri 4.0” kapsamındaki değişimlere zamanında uyum sağlayarak Ar-Ge’ye dayalı teknoloji geliştiricisi ülke konumuna yükselmesi dileğiyle, konuya ilgi duyan tüm kesimleri etkinliğimizi takip etmeye davet ediyoruz

Yürütme Kurulu

KONULAR

 • Geleceğin Fabrikaları
 • Makinelerin Dijitalleşmesi
 • Robotlar ve Yapay Zeka
 • Nesnelerin İnterneti
 • Makineler Arası İletişim
 • Büyük Veri Analitiği ve Siber Güvenlik
 • Enerji Sektöründe Dijitalleşme
 • Akıllı Şebekeler
 • Akıllı Kent Uygulamaları
 • Akıllı Bina Uygulamaları


YÜRÜTME KURULU

 • Doç. Dr. Ahmet Özkurt
 • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tamer
 • Şebnem Seçkin Uğurlu
 • Mahir Ulutaş
 • Özcan Uğurlu
 • Barış Aydın
 • Ali Fuat Aydın
 • Kahraman Yapıcı