Yapı tesis sürecinin en önemli ayaklarından birini oluşturan proje tasarım, yapım, test-ölçüm, danışmanlık vb. SMM hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetleri yürüten Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) karşılaştıkları sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerin tartışılacağı özel oturumda, ​özellikle ​mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar masaya yatırılacak. EMO bünyesinde sayıları 4 bini aşan SMM üyemizin ilgi duyacağı proje üretim süreci, işletme, bakım, işletme sorumluluğu, müşavirlik, test ölçüm hizmetleri vb. konularda TMMOB ve EMO mevzuatı ile birlikte ilgili Bakanlıkların uygulamaları ele alınacak. Oturumda, akıllı binalardan akıllı şehirlere dönüşüm sürecinde dünyadaki gelişmelerin mesleğimize yansımaları, serbest mühendislik hizmetleri yerine getirilirken proje üretim sürecine bağlı teknik hesaplamaların​, elektrik tesisatlarında güncel gelişmeler ve yenilikler​in​ uzmanlar tarafından katılımcılara aktarı​lması hedefleniyor.​

Çalışma Grubu
Ali Fuat AYDIN
Birgi ÇAKIR
Bülent DAMAR
Muhammet DEMİR
Hasip ERDİN
Ali GEZER
Sinan KARAYEL
S.Onur KAYA
Gülefer METE
M. Emin ÖZGER
Cevat ŞAHİN
Cem Yücel YILDIZ
Çiğdem YILMAZ