Yapı tesis sürecinin en kritik alanlardan biri olan ve yapılarda can ve mal güvenliğini sağlamak için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerin gelişimine ışık tutmak için düzenlenen özel oturumda, mevcut yapı denetim sisteminin eksikleri ve sorunları masaya yatırılacak. Mevzuat eksikliklerinden ve uygulama hatalarından kaynaklı sorunlar tespit edilerek, kamusal görev olarak fenni mesuliyet görevi üstlenen yapı denetçisi mühendislerinin konuyla ilgili çözüm önerileri ele alınacak. Konunun tüm taraflarının bir araya getirilmesi hedeflenen oturumda, yapı denetim uygulamalarının “güvenlik” boyutunu aşacak şekilde geliştirilmesi “enerji etkin akıllı binalara” doğru yönelen bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına ilişkin görüşler ve deneyimler de paylaşılacak.

Çalışma Grubu
Ali Fuat AYDIN
Erkan ERKUL
Muammer GÖKSEL
Ferhat GÜNDÜZ
Mehmet HEPZARİF
Mehmet POLAT
İbrahim SERT
Hüseyin TUNÇ