YÜRÜTME KURULU

  • Doç. Dr. Ahmet Özkurt
  • Dr. Öğr. Üyesi Özgür Tamer
  • Şebnem Seçkin Uğurlu
  • Mahir Ulutaş
  • Özcan Uğurlu
  • Barış Aydın
  • Ali Fuat Aydın
  • Kahraman Yapıcı