Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları Çalışma Grubu

Prof. Dr. Galip Cansever
Doç. Dr. Ahmet Özkurt
Yrd. Doç. Dr. Özgür Tamer
Mahir Ulutaş
Özcan Uğurlu
Barış Aydın
Ali Fuat Aydın
Kahraman Yapıcı