• Uncategorised (13)
 • KURULLAR (3)
 • KATILIM (1)
 • HABERLER (24)
 • VII. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU (3)

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 2001 yılından bu yana her iki yılda bir düzenlenen “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun yedincisi İzmir’de yeniden gerçekleştiriliyor.

  Sempozyum, 2009 yılından itibaren enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların yer aldığı Elektrik Elektronik Sistemleri Kongresi kapsamına alınmış olmasına rağmen ayrı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmekte, sektörün sorunlarının, gelişmelerinin, uygulayıcı, üretici, düzenleyici ve tasarımcılarıyla birlikte tartışıldığı ortamlar yaratılmaktadır.

  Bu dönem de “VII.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nu Aydınlatma Türk Milli Komitesi birlikteliği ve sempozyuma özgü oluşturulan Yürütme ve Bilim Kurullarının katkılarıyla 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlenecek  III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinliği kapsamında gerçekleştiriyoruz.

  Sempozyum ile birlikte aydınlatma sektöründe yer alan firmalara sergi olanakları da sağlanacak olup, aşağıda belirtilen konulardaki teknik ve idari bildirilerin yanı sıra uygulamacıların, ulusal ve uluslar arası firmaların uygulama projelerini sunarak, sergi katılımcısı ya da izleyici olarak Sempozyum’da yer almaları arzu edilmektedir.

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak
  anlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve sektörel firmaların davet edildiği etkinliğe tüm sektör bileşenlerinin katılımını bekliyoruz.

 • VI. Kontrol-Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu (3)

  Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların içerisinde yer aldığı Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nin üçüncüsü 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

  Kongre içeriğine uygun olarak daha önce örgüt birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenen Kontrol Otomasyon Sempozyumu ile ilk defa Şubemiz tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu birleştirilerek Kontrol Otomasyon ve Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında etkinlik gerçekleştirilecektir.

  Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yapı elektronik sistemleri yapı tesis sürecinin en önemli parçalarından biri olmuştur.  Tesislerde elektronik sistemlerin kullanımındaki artış nedeniyle mühendislik hizmetlerinin sağlıklı uygulanması, yaygınlaştırılması, denetlenmesi, tüketiciye sunulması da gittikçe önemini arttırmaktadır. Yapı elektronik sistemleri kapsamında hizmet üreten firmaların sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi açısından da anılan etkinlik tüm sektör bileşenlerine faydalı olacaktır.

  Kontrol otomasyon sistemleri ise hayatımızın her alanında yer almakta olup, gelişimini yazılım, donanım, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarından sağlamaktadır. Endüstriden enerji üretimi iletimi ve dağıtımına, yapı tesis sürecinden akıllı bina uygulamalarına kadar hayatımızın her alanında yer alan otomasyon sistemleri, gerek konfor gerekse verimlilik açısından mühendislik uygulamalarının önemli paydaşı durumundadır.

  Kongre ve bu kapsamda düzenlenecek sempozyuma yapı elektronik sistemleri, kontrol ve otomasyon  alanında faaliyet gösteren tüm kişi, kurum ve kuruluşların katılımını bekliyor, görüş ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

 • GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU (3)

  Sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme yetenekleri, enerji taleplerini karşılamadaki bağımsız olma amaçları belirleyici olmaktadır.

  Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir.

  Elektrik enerjisinin üretiminden iletimine dağıtımından tüketiciye sunulmasına kadar olan süreçte enerjinin kalitesi ve kesintisiz olması hiç şüphesiz ki üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki alt yapı iyileştirmeleri ve gelişen teknolojinin izlenmesi ile mümkündür.

  Bu amaçla Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirilecek olup,  güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan  çalışmalar katılımcılarla paylaşılacaktır.

  Enerji, elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma gibi meslek alanımızı doğrudan ilgilendiren konuların sunulacağı III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu’nun teknolojiyi üreten, uygulayan ve kullananların bir araya getirildiği,  mühendis, mimar, akademisyen, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sanayicilerin ortak platformu olacağı inancıyla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini etkinliğimize katılmaya, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.

 • SMM Forumu (2)

   

   

   

  Elektrik Mühendisleri Odası`nda günümüzde Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak faaliyet yürüten 3 bini aşkın üyenin meslek hayatlarında yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için yerel ve ülke çapında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

  Tüm bu etkinliklerde sektörde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin üyelere yansımaları ve özelde SMM üyelerin yaşadığı sorunların tartışılması, önerilerin geliştirilmesi ve gerek SMM üyeler ile EMO arasındaki, gerekse SMM üyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki sorunların çözümlerinin konuşulması amaçlanmış, SMM hizmetlerinin ulusal ölçekte konumu tespit edilerek bu alandaki evrensel değişim ve gelişimin irdelenmesi, geleceğe yönelik yeni açılımlarda bulunulması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra anılan etkinlikler belgelendirme ve yetkilendirme konularını da tartışmaya açma platformu olarak düşünülmüştür.

  21-24 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin alt etkinliklerinden biri de SMM Forumu olacaktır. SMM üyelerin mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için önemli bir görev üstlenen SMM Forumu’nda mühendislerin ve diğer teknik elemanların görev yetki ve sorumlulukları hakkında farklı ülkelerdeki uygulamaların incelenerek, ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırılması konusunda çalışma yapılması da hedeflenmektedir.  Bütün üyelerimizin SMM Forumu`na katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

   

   

   

 • SERGİ (4)
 • SPONSORLUK (2)

   

  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir’de III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi gerçekleştirecektir. Kongre sürecinde aşağıda sıralanan noktalarda kuruluşların destek vererek tanıtım yapma olanağı sunulmaktadır. Kongre süresince firmaların üstleneceği ve etkinlikler aşağıda sıralanmıştır. 

  1. Kokteyl : Kokteyl salonunda firmanın flama ve afişlerine yer verilecektir. Sempozyum program broşüründe, bildiri kitapçığında ve CD’sinde destek veren kuruluşlar arasında ismi, logosu yer alacaktır. Kokteyl sırasında firma/kurum görsel tanıtım araçları ile faaliyetlerini katılımcılara duyurabilir. 
  2. Kongre Çantası : 1000 adet olacaktır. Çanta tipi Kongre Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir. Çanta içyüzünde destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu yer alacaktır. 
  3. Bloknot : 1000 adet ve A5 büyüklüğünde olacaktır. Bloknotta destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu ve reklam sayfası bulunacaktır.
  4. Kalem : 1000 adet olacaktır. Kalemde kongre ismi ve logosuyla birlikte destek veren firma olan kuruluşun ismi, logosu bulunacaktır.
  5. CD veya USB Bellek : 1000 adet olacaktır. CD veya bellekte kongre ismi, destek veren firma ve logosu bulunacaktır. 
  6. Kitap Reklam  Bedelleri (Her etkinliğin kitabı ayrı olacaktır.)

  İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi (4218) 

  Hesap No: 5960545

  Hesap Adı: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi 

  IBAN: TR10 0006 4000 0014 2185 9605 45

   

 • KONGRE BÜLTENLERİ (3)