“Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler” temasıyla gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin taslak programı yayınlandı. İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin kapsamında yer alan III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile
SUNUŞ Sanayi devrimi olarak nitelendirilen gelişmelerin yaşanmaya başladığı tarihten bu yana kullanılan teknolojiler bakımından yeni bir aşamaya geçişi ifade eden “Endüstri 4.0” kavramı günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başlamıştır. İlk olarak 2011 yılında kullanılmaya başlanan ve dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırılan bu kavram ile yeni nesil yazılım ve donanımlarla endüstriyel üretimin daha teknolojik, verimli
Yapı tesis sürecinin en kritik alanlardan biri olan ve yapılarda can ve mal güvenliğini sağlamak için yürütülen denetim ve kontrol hizmetlerin gelişimine ışık tutmak için düzenlenen özel oturumda, mevcut yapı denetim sisteminin eksikleri ve sorunları masaya yatırılacak. Mevzuat eksikliklerinden ve uygulama hatalarından kaynaklı sorunlar tespit edilerek, kamusal görev olarak fenni mesuliyet görevi üstlenen yapı denetçisi
Yapı tesis sürecinin en önemli ayaklarından birini oluşturan proje tasarım, yapım, test-ölçüm, danışmanlık vb. SMM hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve bu hizmetleri yürüten Serbest Müşavir Mühendislerin (SMM) karşılaştıkları sorunlarının çözümüne ilişkin önerilerin tartışılacağı özel oturumda, ​özellikle ​mevzuat eksikliklerinden kaynaklanan sorunlar masaya yatırılacak. EMO bünyesinde sayıları 4 bini aşan SMM üyemizin ilgi duyacağı proje üretim süreci, işletme,
Enerji, teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı olarak günümüz yaşam standartlarının giderek konforlu hale gelmesi açısından hayatın vazgeçilmez unsuru hale gelmiştir. Aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimlerinin de birer göstergesidir.Öte yandan sanayileşme, teknolojideki hızlı gelişme ve günümüzün yaşam standartları gibi unsurlar dikkate alındığında Dünyadaki siyasi sürecin oluşmasında, ülkelerin enerji kaynakları, bu kaynakları denetleme ve geliştirebilme
Bugüne değin Oda birimlerimiz tarafından beş kez düzenlenmiş olan “Kontrol Otomasyon Sempozyumu” ile ilk kez 2009 yılında Şubemiz tarafından gerçekleştirilen “Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu” aynı başlıkta toplanarak Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu adı altında; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında iki gün boyunca gerçekleştirilecektir. Teknolojideki hızlı gelişmeler ve her geçen gün ortaya çıkan yeni
IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 2001 yılından bu yana iki yılda bir yapılan Sempozyum; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. Bu yılki Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nde, gelecekte akıllı şehirlere dönüşecek kentlerde yer alacak elektrik –
Yangın Algılama Uyarma ve Teknik Emniyet Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri, Gaz Algılama Sistemleri, Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri, Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi, Sismik Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri Soygun Alarm Sistemleri, Üst Arama ve Paket Arama Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemleri, IP Tabanlı Güvenlik Sistemleri Yapılarda Elektronik Haberleşme Sistemleri Bilgi İşlem
Ana Tema: Akıllı Şehirler ve Aydınlatma – Yapı ve Yapı Yüzü Aydınlatmaları – Yol ve Tünel Aydınlatmaları – Trafik Sinyalizasyonu – Peyzaj Aydınlatmaları Projeler – Tasarım ve Hesaplamalar – Uygulamalar – Ölçüm, İzleme ve Denetleme Aydınlatma Genel Konuları
Sempozyum Yürütme Kurulu Çağdas BAYTEKİN Anıl ÇELİK Mustafa S. ÇINARLI Bülent Şevket DEMİRAL Serdar GÜLTEN Banu MANAV Dilek MENTEŞEOĞLU M. Macit MUTAF Sermin ONAYGİL Rengin ÜNVER Alpin YENER Sempozyum Bilim Kurulu Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ (ATMK) Prof. Dr. Rengin ÜNVER YTÜ (ATMK) Prof. Dr. Alpin YENER İTÜ (ATMK) Prof Dr. Banu MANAV İKÜ (ATMK)