IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, Aydınlatma Türk Milli Komitesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliği ile 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. 2001 yılından bu yana iki yılda bir yapılan Sempozyum; V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi etkinlikleri kapsamında düzenlenecektir. Bu yılki Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi’nde, gelecekte akıllı şehirlere dönüşecek kentlerde yer alacak elektrik –
Ana Tema: Akıllı Şehirler ve Aydınlatma – Yapı ve Yapı Yüzü Aydınlatmaları – Yol ve Tünel Aydınlatmaları – Trafik Sinyalizasyonu – Peyzaj Aydınlatmaları Projeler – Tasarım ve Hesaplamalar – Uygulamalar – Ölçüm, İzleme ve Denetleme Aydınlatma Genel Konuları
Sempozyum Yürütme Kurulu Çağdas BAYTEKİN Anıl ÇELİK Mustafa S. ÇINARLI Bülent Şevket DEMİRAL Serdar GÜLTEN Banu MANAV Dilek MENTEŞEOĞLU M. Macit MUTAF Sermin ONAYGİL Rengin ÜNVER Alpin YENER Sempozyum Bilim Kurulu Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ (ATMK) Prof. Dr. Rengin ÜNVER YTÜ (ATMK) Prof. Dr. Alpin YENER İTÜ (ATMK) Prof Dr. Banu MANAV İKÜ (ATMK)