Elektrik Mühendisleri Odası tarafından günümüzde Serbest Müşavir Mühendis (SMM) olarak faaliyet yürüten 4 binin üzerinde üyenin meslek hayatlarında yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için yerel ve ülke çapında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu etkinliklerde sektörde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin üyelere yansımaları ve özelde SMM üyelerin yaşadığı sorunların tartışılması, önerilerin geliştirilmesi ve SMM üyeler ile EMO arasındaki, SMM üyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki sorunların çözümlerinin konuşulması; SMM hizmetlerinin ulusal ölçekte konumu tespit edilerek bu alandaki evrensel değişim ve gelişimin irdelenmesi, geleceğe yönelik yeni açılımlarda bulunulması, belgelendirme ve yetkilendirme konularının da tartışmaya açılması amaçlanmıştır.

Ülke geneline hitap eden etkinliklerin ilki 2005 yılında SMM Sorunları Sempozyumu olarak Ankara’da, ikincisi 2007 yılında SMM Sempozyumu adı altında Antalya’da düzenlenmiş olup, üçüncüsü ve diğerleri SMM Forumu başlığı altında Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. SMM Forumları, SMM üyelerin mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması, çözüme yönelik girişimlerin başlatılması için önemli bir görev üstlenmektedir.

SMM Forumu’na bütün üyelerimizin katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Forum Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

 • Mehmet Emin Özger
 • Muhammet Demir
 • Ali Fuat Aydın
 • Ali Fuat Özbay
 • Bülent Damar
 • Serdar Özdemir
 • Sinan Karayel
 • Okan Özbeneş
 • Ali Gezer
 • Gülefer Mete
 • Özlem Akar
 • Uğur Polat
 • Mümtaz Ayça
 • Beyzat Çelik
 • Hayriye Sedef Yüngül
 • Ali Eray Ergin
 • Mehmet Otman