28 Şubat 2017

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Hazırlık Çalışmaları Sürüyor…

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) adına EMO İzmir Şubesi tarafından 2009 yılından itibaren dört defa düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin beşincisi kapsamındaki III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu ve IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ile birlikte 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından her bir sempozyum için ayrı ayrı belirlenen konular doğrultusunda akademisyenlerin yanı sıra uygulayıcı mühendislere de bildiri çağrısı yapıldı.

Son olarak 2015 yılında gerçekleştirilen etkinlikte ülkemizin farklı kesimlerinden, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, elektrik, elektronik, inşaat başta olmak üzere taahhüt, sanayi sektörlerinden 5032 kişi katılmış; etkinlik, sunulan bildirileri, özel sunumları, yerli ve yabancı özel çağrılı konuşmacıları, panelleri, söyleşileri, özel oturumlarla oldukça zengin içerikli olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası 50 sektörel firmanın yer aldığı toplam 1735 metre kare sergi alanı içerisinde son teknolojik gelişmeler sergilenmiştir.

2017 yılında Kongre kapsamında; III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu, IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, IV. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, SMM Hizmetleri ve Yapı Denetim Hizmetleri konulu özel oturumlar olmak üzere 5 ayrı etkinlik gerçekleştirilecektir. 4 gün boyunca süren etkinlikler akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirerek, bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlanması hedeflenmektedir. V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Yürütme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından, hedef doğrultusunda tüm sempozyumlar için akademisyenlerin yanı sıra uygulayıcı mühendisleri de kongreye bildirileriyle katkı sağlama çağrısı yapıldı.

IX. ULUSAL AYDINLATMA SEMPOZYUMU
Kongre kapsamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi ile birlikte gerçekleştirilecek IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu için belirlenen konu başlıkları şöyledir:

 • Görme ve Renk
 • Işık ve Işınım Ölçüleri
 • İç Aydınlatma
 • Dış Aydınlatma
 • Fotobiyoloji ve Fotokimya
 • Görüntü Teknolojisi
 • Aydınlatma Genel Konuları
 • • Işık Kaynakları
 • • Aydınlatma Aygıtları
 • • Aydınlatma Ekonomisi
 • •Terminoloji
 • • Eğitim
 • • Aydınlatma Otomasyonu
 • Aydınlatma Özel Konuları
 • • Kentsel Aydınlatma ve Işık Kirliliği
 • • Yapı Yüzü Aydınlatması
 • • Spor Tesisleri Aydınlatmaları
 • • Yol, Tünel Aydınlatmaları
 • • Ulaşımda Aydınlatma ve Sinyalizasyon
 • • LED Teknolojileri ve Aydınlatma
 • • LED Üretimi
 • • Optik Çalışmalar
 • • LED’li Aydınlatma Aygıtı Tasarımı

III. GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU
Bildiri çağrısı yaptığımız III. Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu aşağıdaki konular kapsamında gerçekleştirilecektir:

 • Santraller
 • Hibrit Sistemler ve Şebekeye
 • Jeneratör Seçimi ve Uygulamaları
 • Kesintisiz Güç Kaynakları Bağlantı Uygulamaları
 • Direkler
 • İletkenler ve Kablolar
 • Hava Hattı İzolatörleri
 • Transformatörler
 • Yüksek Gerilim Anahtarlama Elemanları
 • Havai ve Yeraltı İletim Hatları
 • Dağıtım Tabloları (Şebeke Planlaması)
 • Yeşil Enerji – Yenilenebilir Enerji Sistemler
 • Akıllı Şebekeler
 • Elektrik Tesislerinde Güvenlik
 • Bina içi AG / YG Tesisleri
 • Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatları
 • Enerji Verimliliği ve Kalitesi
 • Ölçme ve Ölçme Teknikleri, Ölçme Donanımları
 • Standartlar ve Yönetmelikler
 • Denetim, Kabul, İşletme ve Bakım Prosedürleri

IV. YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ise aşağıdaki konular kapsamında düzenlenmektedir:

-Yangın Algılama Uyarma ve Teknik Emniyet Sistemleri
Yangın Algılama Sistemleri, Gaz Algılama Sistemleri, Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri, Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi, Sismik Algılama Sistemleri
-Elektronik Güvenlik Sistemleri
Soygun Alarm Sistemleri, Üst Arama ve Paket Arama Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemleri, IP Tabanlı Güvenlik Sistemleri
-Yapılarda Elektronik Haberleşme Sistemleri
Bilgi İşlem Altyapısı, Yapısal Kablolama, Kablosuz Haberleşme Ağları
-Yapılarda Konfora Yönelik Elektronik Sistemler
Geçiş Kontrol Sistemleri, Akıllı Binalar, Evrak Transfer Sistemleri, Ses – Işık – Isı – Nem- Hava Kontrol Sistemleri
-Yapılarda Otomasyon Sistemleri ve Uygulamaları
Akıllı Kontrol Sistemleri, Endüstriyel Otomasyon, Bina Otomasyonu, Makina Otomasyonu, Enerji Otomasyonu, Tıp Otomasyonu, Mekatronik, Robotik ve Robot Uygulamaları, Otomasyon ve Nanoteknoloji Uygulamaları
-Yapı Elektronik Sistemleri Tesisat Mühendisliği Uygulamaları
Standartlar ve Yönetmelikler, Projelendirme – Denetim – Kabul – İşletme ve Bakım Prosedürleri, Test-Ölçüm-Analiz Ekipman ve Metodları

BİLDİRİ TAKVİMİ

Kongre kapsamındaki tüm sempozyumlar için aşağıdaki takvimine göre bildirilerinizi iletebilirsiniz:

Bildiri Gönderilme Tarihi: 31 Mayıs 2017
Bildiri Değerlendirme Sonuçları: 30 Haziran 2017
Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi: 14 Temmuz 2017
Kongre Tarihi: 18-21 Ekim 2017

Bildiriler sempozyum sekretaryasına
elektriktesisatkongresi@gmail.com
ve
izmir@emo.org.tr
adreslerini üzerinden elektronik ortamda iletebilirsiniz.
Bildirileriyle etkinliğe katkıda bulunanlar ücretsiz olarak delege haklarından faydalanabilecektir.