V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`ne yönelik hazırlıklar kapsamında Kongre Danışma Kurulu toplantısı 21 Haziran 2016 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Yürütme Kurulu’nun görüşleri ve Şube Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, 2009 yılından itibaren her iki yılda bir Şubemiz tarafından V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, etkinliğin daha sağlıklı ve geniş katılımlı olarak gerçekleştirebilmesine yönelik görüş ve önerilerin alınması, sektörün tartışmaya gereksinim duyduğu konuların belirlenmesi, önümüzdeki dönem çalışmalarının birlikte örülmesi, sektörde yaşanan gelişmelerin belirlenerek etkinliğe taşınmasına yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla Kongre Danışma Kurulu Toplantısı 21 Haziran 2016 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

22 kişinin katıldığı toplantıda 2009 yılından itibaren yürütülen çalışmaların sonuçları ile 21-24 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilen IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi‘ne ilişkin katılımcı sayısı ve profili, sergi ziyaretçi profili ve sayısının yanı sıra Kongre sürecinde sunulan bildiri, panel, forum ve çağrılı konuşmalar ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantı katılımcıları tarafından bir sonraki etkinliğin daha sağlıklı ve nitelikli düzenlenmesine yönelik görüş ve önerileri ifade edilerek bir sonraki dönem çalışmaların başlatılmasını beklediklerini ifade ettiler.