Sempozyum Yürütme Kurulu
Çağdas BAYTEKİN
Anıl ÇELİK
Mustafa S. ÇINARLI
Bülent Şevket DEMİRAL
Serdar GÜLTEN
Banu MANAV
Dilek MENTEŞEOĞLU
M. Macit MUTAF
Sermin ONAYGİL
Rengin ÜNVER
Alpin YENER

Sempozyum Bilim Kurulu
Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ (ATMK)
Prof. Dr. Rengin ÜNVER YTÜ (ATMK)
Prof. Dr. Alpin YENER İTÜ (ATMK)
Prof Dr. Banu MANAV İKÜ (ATMK)